Tlf. 29 857 858 - følg os på      

Grøndalsvej

Badeværelser, facade og industrikøkken

Et af de arbejdsopgaver som var helt definerende for os som firma, var da vi blev ansat til at konstruere understøbningen af bærende HEB-bjælker med beton på Grøndalsvej i 2012. Denne opgave var let lavet med en betonblanding med Cebex 100. Men som opgaven tog om sig blev vi spurgt om vi ikke også gerne ville stå for en lidt større opgave i bygningen. Og det ville vi absolut gerne.

Ideen med bygningen på Grøndalsvej var at det skulle blive et 0-energihus med hjælp af solceller, solfangere, genvinding på ventilation og genbrugsglad på facaderne. Dog bestod vores opgave i at skabe badeværelser, et stort industrikøkken samt facaderenovering af den gamle tillægsbygning. Badeværelserne blev vådrumssikret med LIPs vådrumssystem samt indlagt med vådrumsmembran da rummene blev belagt af klinker og fliser. Det blev til 1800m2 klinker og fliser fordelt på 59 toiletter, gangarealer, omklædningsrum, reception og kantine. Mere specifikt opsatte vi 150x150 mm mat-hvide porcelænsfliser for at sikre enkelt-udseende og stilrene lokaler. I den gamle tillægsbygning lavede vi energiforbedrende facaderenovering ved hjælp af Skalflex grundpus med ilagt armeringsnet, som blev afsluttet med Skalcem S2000/CF2000, som alt blev udarbejdet efter Skalflex anvisninger.

Hele projektet blev lavet efter reglerne fremsat i Bygningsreglementet 2010.